Mustad Eiendom
undefined

En av verdens antagelige største uutnyttede ressurser er avfall. Gjennom utstillingen Wasteland ble avfall som en ressurs for byggenæringen satt på agendaen.