Mustad Eiendom

Lilleakerbyen

Mange forbinder området mellom Lilleaker og Lysaker med kjøpesenteret CC Vest som årlig har ca. tre millioner besøkende. Dette er også et sentralt og veletablert knutepunkt med hovedkontorene til selskaper som blant andre Statkraft, Norrøna og PGS. Det mange ikke har fått med seg er områdets blå og grønne kvaliteter. Lysakerelva har et rikt laksefiske, idylliske badeplasser og turstier som forbinder Oslofjorden og byen med Nordmarka. Området har også en lang og mangfoldig industrihistorie.

Mustad har holdt til på området siden 1875 og har et tilsvarende langsiktig perspektiv på fremtidig tilstedeværelse.  Vi er er derfor opptatt av at området tilpasses en utvidet bruk for flere målgrupper. 

Utviklingsgrunnlaget for Lilleakerbyen er på ca. 280 mål som skal utvikles til en ny urban struktur mellom Oslo og Bærum.

Nye gater, torg, parker, møteplasser og kvartaler. Handel, kaféer og restauranter som henvender seg ut mot folkelivet. Dette er litt av det som skal bidra til at Lilleakerbyen blir et sted der hver meter lever - gjennom døgnet og med sesongene. 

Slik skal dette bli et godt sted å være for alle som bor og jobber i området, eller bare er på besøk.

Byggetrinn 1 er utsolgt 

De 208 leilighetene i byggetrinn én er solgt. Byggearbeidene startet i april 2017 og skal ferdigstilles 2019/2020.

Beliggenheten er upåklagelig. Øverst på Lilleaker med utsyn over fjorden og med flotte grøntområder rundt. Det nye lokket vi bygger over Granfoss-tunnellen tar ikke bare bort trafikkstøy, men gjør også at vi kan lage en helt ny bydelspark på over 10 mål der det før var asfalt. 

Leilighetene utvikles i samarbeid med Profier.

Byggetrinn 1:
208 leiligheter på Mustadlokket

Byggetrinn 2:
Det planlegges 90 nye leiligheter. Informasjon kommer

Knutepunkt i utvikling

Lysaker er et av landets best utbygde knutepunkt når det kommer til kollektivtrafikk. Her er det stoppested for tog, flytog og busser som går så å si hvert eneste minutt. Det er også godt tilrettelagt hvis du heller ønsker å bruke bilen, og for de mer sporty er det ikke mer enn et kvarters tid med sykkel til Oslo sentrum.

Her vil det etter hvert komme hele 700 nye boliger av høy kvalitet og med det vi kaller en landlig, men urban beliggenhet.

Et helt nytt byområde

I 2013 kjøpte Mustad Eiendom Granfos næringspark og la dermed grunnlaget for det som blir den nye byen i byen. Vi eier nå hele området mellom Vollsveien og Lilleakerveien med mer enn 330 000 kvadratmeter næringslokaler og cirka 3000 kvadratmeter boliger. 

Dette gjør at vi kan tenke nytt og helhetlig på hele området og utvikle det vi ønsker skal bli en moderne og fremtidsrettet by i skjæringspunktet mellom Oslo og Bærum.

Nytt planlagt hotell sett fra sørøst med Lysakerelven i front. Niels Torp Arkitekter/Mir.

Nye Granfos Torv sett fra øst. Niels Torp Arkitekter/Mir.

Nye Granfos Torv sett fra nordøst. Planlagt hotell i sør. Niels Torp Arkitekter/Mir.

Nytt planlagt hotell sett fra nordvest. Niels Torp Arkitekter/Mir.