Mustad Eiendom

Oppstart av detaljregulering
 

Varsel om oppstart av detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram for Lilleakerbyen, bydel Ullern
 

Den 10. januar 2019 ble oppstarten av reguleringsplanen for Lilleakerbyen i Oslo varslet. Samtidig ble planprogrammet for planarbeidet lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill til reguleringsarbeidet og planprogrammet er 23. februar 2019. På senere tidspunkt vil reguleringsplanforslag bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Last ned planprogram og høringsbrev

 

Lilleakerbyen

Mustad har vært del av området i snart 150 år og har et tilsvarende langsiktig perspektiv på fremtidig tilstedeværelse. Vi er derfor opptatt av å skape en helhetlig og bærekraftig utvikling, tilpasset fremtidens samfunnsutvikling og nye forventninger fra markedet, med omtanke for hver enkelt og hver meter. Det er også noe vi mener må være tilstede for å skape en bærekraftig byutvikling. 

Med utgangspunkt i myndighetenes ønsker om fortetting rundt knutepunktet Lysaker har vi utviklet en plan som skal ivareta et helhetlig byplangrep og en bærekraftig utvikling.

Lilleakerlunsjen - nye impulser hver dag

Med et valgfritt lunsjtilbud på lokale kaféer og restauranter er Lilleakerlunsjen et alternativ til den tradisjonelle kantineordningen. Like rask, like billig - og garantert mer sosialt og med større variasjon.
En god by skapes av et rikt mangfold og gode møteplasser der både enkeltmennesker og virksomheter møtes. 
Lilleakerlunsjen skaper ikke bare bedre trivsel - det er også oppskriften på god byutvikling. 
 

Byggetrinn 1:
208 leiligheter er solgt og ferdigstilles i 2019/2020.
Leilighetene ligger høyt, med utsyn til fjorden, omkranset av en ny bydelspark på over 10 mål. 

Byggetrinn 2:
Det planlegges 80 nye leiligheter. Informasjon kommer.

Lysakerelva renner gjennom området og representerer møtet mellom Oslo og Bærum, utløpet til Oslofjorden og inngangen til Nordmarka fra byen. Her finnes et rikt laksefiske, idylliske badeplasser og turstier for både korte og lange turer.