Mustad Eiendom

Lysaker – den nye byen i byen

Lysaker er allerede etablert som et sentralt knutepunkt for både trafikk og næringsliv, og flere store selskaper har hovedkvarteret sitt her. Men Lysaker er så mye mer enn dette. Det er også et naturskjønt område med store grøntarealer, en idyllisk elv og en lang og spennende historie.

Mustad har vært her i over 140 år og er veldig glade i dette flotte området. Nå vil vi at enda flere skal oppdage hvor fint det er her og videreutvikler området til også å bli et attraktivt sted å bo. Vi bygger rett og slett en helt ny by.

Første spadetak er allerede tatt for det som skal bli et moderne byområde med boliger, butikker og spisesteder. Her blir det gater, kvartaler og ny bebyggelse på begge sider av Lysakerelven samt at hele området langs elven åpnes og gjøres mer tilgjengelig for alle som bor og jobber i området, eller bare er på besøk.

Planen for området er laget sammen med Lund Hagem Arkitekter og Niels Torp Arkitekter.

Byggetrinn 1 er utsolgt 

De 208 leilighetene i byggetrinn én er solgt. Byggearbeidene startet i april 2017 og skal ferdigstilles 2019/2020.

Beliggenheten er upåklagelig. Øverst på Lilleaker med utsyn over fjorden og med flotte grøntområder rundt. Det nye lokket vi bygger over Granfoss-tunnellen tar ikke bare bort trafikkstøy, men gjør også at vi kan lage en helt ny bydelspark på over 10 mål der det før var asfalt. 

Leilighetene utvikles i samarbeid med Profier.

Byggetrinn 1:
208 leiligheter på Mustadlokket

Byggetrinn 2:
Det planlegges 90 nye leiligheter. Informasjon kommer

Knutepunkt i utvikling

Lysaker er et av landets best utbygde knutepunkt når det kommer til kollektivtrafikk. Her er det stoppested for tog, flytog og busser som går så å si hvert eneste minutt. Det er også godt tilrettelagt hvis du heller ønsker å bruke bilen, og for de mer sporty er det ikke mer enn et kvarters tid med sykkel til Oslo sentrum.

Her vil det etter hvert komme hele 700 nye boliger av høy kvalitet og med det vi kaller en landlig, men urban beliggenhet.

Et helt nytt byområde

I 2013 kjøpte Mustad Eiendom Granfos næringspark og la dermed grunnlaget for det som blir den nye byen i byen. Vi eier nå hele området mellom Vollsveien og Lilleakerveien med mer enn 310 000 kvadratmeter næringslokaler og cirka 3000 kvadratmeter boliger. 

Dette gjør at vi kan tenke nytt og helhetlig på hele området og utvikle det vi ønsker skal bli en moderne og fremtidsrettet by i skjæringspunktet mellom Oslo og Bærum.

Nytt planlagt hotell sett fra sørøst med Lysakerelven i front. Niels Torp Arkitekter/Mir.

Nye Granfos Torv sett fra øst. Niels Torp Arkitekter/Mir.

Nye Granfos Torv sett fra nordøst. Planlagt hotell i sør. Niels Torp Arkitekter/Mir.

Nytt planlagt hotell sett fra nordvest. Niels Torp Arkitekter/Mir.