Mustad Eiendom

Om Mustad Eiendom

Mustad Eiendom er et familieeid selskap med et langsiktig og bærekraftig perspektiv på den lokale forvaltningen og utviklingen av området mellom Lilleaker og Lysaker. Vi har vært på Lilleaker i nesten 150 år - og vi har et tilsvarende langsiktig perspektiv også for fremtiden.
Bærekraftig tilnærming er derfor ikke bare en ambisjon, men en direkte forutsetning - både for oss, kravene vi stiller til våre samarbeidspartnere og våre forpliktelser til samfunnet vi omgir oss med og er en del av.

Vi har

0

kvm under forvaltning 

Vi er i dag

0

ansatte

Vi har

0

mill. i leieinntekter

Vår utleiegrad er

0

 

Vi har vært på Lilleaker siden

0

 

OMTANKE FOR HVER ENKELT
OG HVER METER

Personer

Beklager, ingen treff

Varige verdier – vår historie

O. Mustad & Søn har drevet aktiv næringsvirksomhet på Lilleaker siden 1875, og produsert både jernvarer og næringsmidler. Industrivirksomheten ble nedlagt i 1980- og 1990-årene. I 1986 startet arbeidet med transformasjonen av det lukkede industriområdet til et åpent og attraktivt område for både handel og næringsvirksomhet. Vi er nå i gang med å videreutvikle området til en moderne bystruktur. 

Les mer om historien vår

Vår historie som tidslinje.

Klikk på de ulike hendelsene for å lese mer.

1875

Mustad på Lilleaker

Mustad på Lilleaker

Mustad åpner spikerfabrikk på Lilleaker.

1881

Spiker og hesteskosøm

Spiker og hesteskosøm

Mustad vokser og åpner ny fabrikk for hesteskosøm.

1889

Jern og margarin

Jern og margarin

Støperiet flyttes fra Gjøvik og Mustad etablerer margarinfabrikken som senere skal bli så viktig for selskapet.

1899

Øks og spiker på flyttefot

Øks og spiker på flyttefot

Øksefabrikken flyttes fra Gjøvik til Lilleaker og Mustad flytter spikerfabrikken til Kjelsås.

1900–1910

Fra håndverk til industri

Fra håndverk til industri

Mustad blir en foregangsinstitusjon i overgangen fra håndverk til industrialisering i en tid med rivende nasjonal og internasjonal utvikling.

1907

Slutt for hesteskosøm

Slutt for hesteskosøm

Hesteskosømfabrikken avvikles på Lilleaker. 

1918–1925

Gullalder med Vitamono

Gullalder med Vitamono

Margarinfabrikken har sin gullalder og etablerer laboratorium som blant annet fremstiller landets første vitaminiserte margarin, Vitamono, i 1924.

1926

Vitaminfabrikken

Vitaminfabrikken

Mustad bygger vitaminfabrikk. 

1936

Margarincentralen

Margarincentralen

Margarincentralen, opphavet til merkenavnet Mills, blir opprettet. 

1940

Støperiet bombes 

Støperiet bombes

Støperiet bombes, men får relativt små skader. 

1941–1945

Okkupasjon

Okkupasjon

Tyskerne okkuperer Mustads garasjeanlegg.

1959

Støperiet legges ned

Støperiet legges ned

Støperiet legges ned etter lengre tid med dårlig lønnsomhet. 

1960-årene

Margarinrevolusjon

Margarinrevolusjon

Margarinfabrikken gjennomgår en teknologisk revolusjon og produktiviteten tredobles samtidig som bemanningen reduseres til en tredjedel. 

1961

Eiendom inntar scenen

Eiendom inntar scenen

Den første fisjonen finner sted og det gamle støperiet leies ut til Selco AS, noe som er den første spiren til eiendomsvirksomheten og senere Mustad Eiendom.

1967

Nytt administrasjonsbygg

Nytt administrasjonsbygg

Jernvarevirksomheten i Oslo samles på Lilleaker.  Mustad inngår samarbeid med Christiania Spigerverk og bygger nytt administrasjonsbygg i Mustads vei 1. 

1969

Selvvalgt er velvalgt

Selvvalgt er velvalgt

Margarincentralens sentrallager etableres på Mustads område på Lilleaker. Selvvalgkonseptet for jernvarehandelen lanseres og blir en potensiell ny kommersiell bærebjelke på Lilleaker. 

1970

Kaffe

Kaffe

Mustad starter kaffeproduksjon.

1971

Økser til Geilo

Økser til Geilo

Øksefabrikken flyttes til Geilo og Mustad inngår samarbeid med Brødrene Øyo AS. 

1982

150 år!

150 år!

Mustad er 150 år og feirer med en storstilt forestilling i Oslo konserthus. Jernvarefabrikken utvides og det blir stadig mer åpenbart at selskapet er eiere av et stort og meget attraktivt næringsområde i Oslo kommune.

1985

Vestsiden senter

Vestsiden senter

I samarbeid med Holte Prosjekt AS lanserer Mustad et prospekt for «Vestsiden senter», som senere skulle bli kjent som CC Vest.

1986

Mustad Eiendom AS etableres

Mustad Eiendom AS etableres

Norsk jernverk, som eier Christiania Spigerverk, kjøper spikerproduksjonen av Mustad. Næringsmiddel- og jernvareindustrien på Lilleaker organiseres i Mustad Industrier AS. Mustad Eiendom AS etableres som heleid datterselskap (under navnet Mustad Eiendomsutvikling AS). 

1988

Slutt for jernvarer

Slutt for jernvarer

Hele jernvaresektoren på Lilleaker selges ut av Mustadkonsernet. 

1989

CC Vest

CC Vest

Kjøpesenteret CC Vest åpner dørene i oktober etter at deler av jernvarefabrikken er gjort om til kjøpesenter. 

1990

100 år med margarin

100 år med margarin

Margarinfabrikken feirer 100-årsjubileum og Mustad starter produksjon av lett-margarin. 

1996

Eiendom tar over

Eiendom tar over

Mustads næringsmiddelvirksomhet selges ut av konsernet, og Mustads virksomhet på Lilleaker omfatter nå utvikling og forvaltning av selskapets eiendomsportefølje på stedet.

1997

Mustad Eiendom selvstendig

Mustad Eiendom selvstendig

Mustad Eiendom AS etableres som selvstendig selskap, etter fisjon fra industrikonsernet O. Mustad & Søn.

1998–1999

Fra industri til kontor

Fra industri til kontor

Mustad Eiendom starter konverteringen av det lukkede industriområdet på Lilleaker til en åpen bydel med kontorer og forretninger.

2002

Statkraft flytter inn

Statkraft flytter inn

Mustad Eiendom ferdigstiller Lilleakerveien 6 – nytt hovedkontor for Statkraft.

2003–2004

CC Vest vokser

CC Vest vokser

CC Vest utvider med til sammen 12 000 kvadratmeter og blir i 2004 kåret til årets handelsbedrift i Oslo. 

2006

Fåbro rehabiliteres

Fåbro rehabiliteres

Mustad Eiendom kjøper Lilleakerveien 4 og rehabiliterer sitt hovedkontor på Fåbro.

2009

CC Vest vokser videre

CC Vest vokser videre

Ny utvidelse av CC Vest, ferdigstilling av nytt parkeringsanlegg, ny infrastruktur og nye forretningslokaler på kjøpesenterets nordside. 

2013

Kjøper Granfos næringspark

Kjøper Granfos næringspark

Mustad Eiendom ferdigstiller Lilleakerveien 4 C (nytt hovedkontor for PGS) og Lilleakerveien 4 E (utvidelse av Statkrafts hovedkontor) og kjøper hele Granfos næringspark for 900 millioner kroner. 

2014–2015

Den nye byen i byen

Den nye byen i byen

Mustad Eiendom lanserer planene om nye Lysakerbyen, et aktivt og attraktivt byområde på grensen mellom Oslo og Bærum kommune, på begge sider av Lysakerelven. Prosjektet representerer selskapets største satsing noensinne.

2014–2015

Møller Bil får nytt bilanlegg

Møller Bil får nytt bilanlegg

Mustad Eiendom igangsetter prosjekter i Mustad nord og ferdigstiller nytt bilanlegg for Møller Bil som første byggetrinn, ett av Norges største bilanlegg.

2015–

Mustad nord settes i gang

Mustad nord settes i gang

Mustad Eiendom igangsetter arbeidet med å lukke Mustadkrysset i Mustad nord i samarbeid med Statens Vegvesen. 

2016–

En ny by er i emning

En ny by er i emning

Igangsetting av boligprosjekter i Mustad nord i regi av Lilleaker Boligutvikling.