Mustad Eiendom

God service og rask respons

Vi drifter våre eiendommer selv gjennom selskapet Mustad Eiendomsdrift AS. Her jobber det hyggelige, serviceinnstilte og dyktige fagfolk som kjenner eiendommene og som aldri er langt unna.
 

Ansvarsområder

– Drift og vedlikehold av eiendommene våre
– Lovpålagte krav innenfor brannvern og internkontroll
– Tilsyn, regulering og service av tekniske anlegg
– Rydding og renhold av fellesarealer inn- og utvendig 
– Skilting  på inngangsparti, heiser og postkasser
– Sikkerhet og adgangskort

 

Vaktmestertjenester og leietakeroppgaver

Driftsavdelingen bistår og/eller videreformidler gode leverandører og håndverkere dersom dere har behov for ekstra tjenester. Dette kan for eksempel være ved innflytting, tilpasninger eller omgjøring i lokalene. Slike ekstratjenester faktureres leietaker direkte.

Brannrømning og internkontroll

Driftssjefene er brannvernledere på sine bygg, og leietakerne plikter å følge retningslinjer og branninstrukser samt organisere brannberedskap i egen organisasjon. 

Parkering

Vi har mange parkeringsplasser på området, så det går stort sett greit å sette fra seg bilen. 
Har du behov for å leie flere parkeringsplasser, kan du ta kontakt med Ingrid Heier.

Sykkelparkering

Sykkelen er et ypperlig fremkomstmiddel til og fra Lysaker, og vi har tilrettelagt for dette med flere flotte sykkelrom hvorav noen også har sykkeldusj. Sykkelrommene er avlåst og det finnes garderober og tørkerom i tilknytning til dem.

Kantiner

Vi har totalt seks kantiner området vårt. Disse drives av Eurest og ligger i følgende bygg:

Lilleakerveien 8
Lilleakerveien 10
Mustads vei 1
Vollsveien 9–11
Vollsveien 17
Vollsveien 19

Det er pliktig kantinemedlemskap for leietakerne i disse byggene og kantinebidraget faktureres av Mustad Eiendomsdrift.

Ønsker du kantineordning eller bestilling av mat til møter/arrangementer tar du kontakt med Eurest. Øyvind Gunhildrud er kontaktperson og treffes på e-post eller tlf. 928 88 517.

Renovasjon og avfallshåndtering

Hvert bygg har eget avfallssystem. Driftsavdelingen er tilgjengelig for opplæring og visning.

Møterom

I Lilleakerveien 8, Mustads vei 1 og Vollsveien 17 er det møterom tilgjengelig for leietakere i bygget. Møterommene bookes via mustadbooking.no, og påloggingsinformasjon blir sendt ut med e-post.

Fossekallen kurs- og konferansesenter

ligger i idylliske omgivelser ved Fåbrofossen og anbefales ved behov for leie av møterom og/eller større konferanser.

www.fossekallen.no