Mustad Eiendom

En del av miljøet

Mustad Eiendom er opptatt av hvordan vi påvirker omgivelsene våre og legger stor vekt på energieffektivitet og god arkitektur som er tilpasset landskapet.

Vi har en dedikert miljøsjef som har utformet en langsiktig plan for selskapets bærekraftstrategi, med spesiell tyngde på ledelse, energi og avfallshåndtering. 

Mustad Eiendom er medlem av Grønn Byggallianse.

CC Vest har Norges største solcelleanlegg for et kjøpesenter

Vi har forpliktet oss til å bidra til at Oslo innen 2030 reduserer utslipp av klimagasser med 95 %

Spør oss gjerne om råd om hvordan du og din bedrift kan bidra til et bedre miljø.

Energi

Smart og effektiv energibruk blir stadig viktigere. Derfor var det viktig for oss at vårt siste store prosjekt, Lilleakerveien 20/22, ble klassifisert som energiklasse A, fordi det viste at vi tenker og bygger riktig for fremtiden. 

Et annet viktig tiltak er at vi daglig følger opp energibruken på alle våre eiendommer via systemet Energinet.

Avfall

Hvor det blir av alt som går i papirkurven, kan ikke overlates til tilfeldighetene. Derfor registreres avfallsmengder via Energinet med en målsetting om 90 % sorteringsgrad. Du finner også flere miljøstasjoner på området som gjør kildesortering enkelt og effektivt.

Vi er også i ferd med å utvikle et plusshus i samarbeid med Enova med tanke på en positiv energimessig utvikling av hele Lilleakerbyen. Målet er at hele området, inkludert boliger, kontorer og butikker, skal bli et integrert energisystem som utveksler varme og kulde samt at energibrønner blir vurdert som et tilskudd til energiforsyningen.