Mustad Eiendom

Vår Visjon

Les om våre planer

Mustadhjørnet

Møt oss på Schlägergården Kafé

Q&A

Ofte stilte spørsmål

Kontakt

Vi vil høre fra deg

Planprosessen 

 

Referater fra medvirkning

 

Tidslinje Lilleakerbyen 

2.Q 2021

Utarbeide planforslag

3.Q 2021 

Dialogmøter

3.Q 2021

Innsending av komplett planforslag

4.Q 2021

Planforslag blir sendt til offentlig ettersyn

2.Q 2022

Innsending av endelig planforslag

3.Q 2022

Planvedtak