Mustad Eiendom

Vår Visjon

Les om våre planer

Mustadhjørnet

Møt oss på Schlägergården Kafé

Q&A

Ofte stilte spørsmål

Kontakt

Vi vil høre fra deg

Plandokumenter

Last ned

Referater fra medvirkning

 

Tidslinje Lilleakerbyen 

1.Q 2019

Høring planprogram

2.Q 2019

Innsending av forslag til planprogram

2.Q  2020

Innsending av komplett planforslag

3.Q 2020

Planforslag blir sendt til offentlig ettersyn

1.Q 2021

Innsending av endelig planforslag

2.Q 2021

Planvedtak