Mustad Eiendom


Vår visjon

Mustad har vært en del av området i snart 150 år og har et tilsvarende langsiktig perspektiv på fremtidig tilstedeværelse. Vi er derfor opptatt av å skape en helhetlig og bærekraftig utvikling, tilpasset fremtidens samfunnsutvikling og nye forventninger fra markedet - med omtanke for hver enkelt og hver meter. Det er også noe vi mener må være tilstede for å skape en bærekraftig byutvikling.

Med utgangspunkt i myndighetenes ønsker om fortetting rundt knutepunktet Lysaker har vi utviklet en plan som skal ivareta et helhetlig byplangrep og en bærekraftig utvikling.

 

 


Det er her vi hører til

I Lilleakerbyen skaper vi ting sammen og deler det ikke alle trenger eie. Her oppleves byen og naturen akkurat slik du vil, når du vil. Her har vi omtanke for hver enkelt – og hver meter.

Slik at vi alle kan høre til.