Mustad Eiendom

Strandveien 4-8-10

Strandveien 4-8 
Kontorbygg. Oppført i 1985 og 1995 og sist rehabilitert i 2015. Lundin Energy Norway AS er hovedleietaker i bygget.  
Areal BTA, cirka 21.800 m2 hvorav 3.700 m2 er parkering.  
 
Strandveien 10 
Oppført i 1942 og fungerte i mange år som kontor for reder Ludvig Lorentzen 
Areal BTA, Cirka 1000 m2 
 
Samlet cirka 230 parkeringsplasser.  
Eiendommen eies av Lysaker City Holding, som igjen eies 50/50 av Mustad Eiendom og Canica Eiendom

Strandveien 4-8-10
Byggeår
1942/1985
22 800