Mustad Eiendom

Gamle Drammensvei 10

Gamle Drammensvei 10 er en boligeiendom som består av fire hus med totalt fem boenheter. 


Eiendommen er bevaringsverdig og er av historisk betydning da Gamle Drammensvei fra Slependen til Lysaker inngår som et av de prioriterte kulturvernområdene i Bærum kommunes kulturvernplan.

Gamle Drammensvei er en del av Kongeveien mellom Oslo og Kongsberg fra 1665, og eiendommen ble utskilt i 1868. I 1917 kjøpte Mustad den for å skaffe boliger til funksjonærer ved bedriften på Lilleaker, og boliganlegget ble benyttet som funksjonær- og arbeiderboliger helt frem til 2004. Eiendommen ble rehabilitert i 2004/2005 og har siden vært vanlige utleieboliger.

Gamle Drammensvei 10
Byggeår
1868–1920
450
Type
Bolig Historiske