Mustad Eiendom

Mustadkroken turisthytte

Mustadkroken turisthytte ligger ved Niskindvannet i Krokskogen (Bærum kommune), på grensen mot Hole kommune.


Mustadkroken består av hovedhytte og uthus, og er oppført i tømmer over en etasje samt delvis kjeller. Det er totalt 30 sengeplasser (7 soverom), stue, kjøkken og vaskerom. Eiendommen ble kjøpt i 1954 av O. Mustad & Søn og benyttet som bedriftshytte frem til industrivirksomheten på Lilleaker opphørte rundt 1990. 

DNT Oslo og omegn er i dag ansvarlig for bruk og virksomhet. Hytta er meget populær blant turistforeningens medlemmer samt skoler, lag og foreninger.

Mustadkroken Turisthytte
Byggeår
1954
300
Type
Historiske Andre