Mustad Eiendom

LEVERANDØRFAKTURA

For at fakturaer skal bli behandlet riktig og betalt inne forfall, må de utstedes til riktig juridisk enhet og merkes i henhold til våre krav.

Det er en forutsetning at fakturaer utstedes iht Bokføringsloven

Alle våre selskaper er registrert i ELMA-registeret og tar imot fakturaer i EHF-format.

 

Alternativt kan vi ta imot pdf-fakturaer på mail. 

Hvert selskap har sin egen mailadresse. Fyll ut mailadressen med riktig organisasjonsnummer, oversikten finner du lenger ned på denne siden.

Organisasjonsnummer@autoinvoice.no

Eksempelvis: Mustad Eiendom, mailadresse: 923265562@autoinvoice.no

 

Våre standard betalingsbetingelser er netto pr 30 dager

Krav til fakturareferanse
Alle fakturaer må merkes med prosjektnummer eller PO
Der dette ikke er oppgitt ved bestilling, må bestillers navn påføres

SELSKAPER ORG.NR

Mustad Eiendom AS ORG.NR: 923265562

Mustad Eiendomsdrift AS ORG.NR: 885532152

Mustadboliger AS ORG.NR: 980641414

Vollsveien 9-11 AS ORG.NR: 821957222

Lilleaker Parkering AS ORG.NR: 820510372

Lilleaker Service AS ORG.NR: 922808678

Lilleaker Prosjekt AS ORG.NR: 920510426

B4 Lilleaker Eiendom AS ORG.NR: 927207966

Elsero AS ORG.NR: 913260376

Fåbro Eiendom AS ORG.NR: 999633773

CC Vest Stormarked ASORG.NR: AS 953286068

Lilleaker Sentrum AS ORG.NR: 920975607

Lilleaker Næring AS ORG.NR: 920510477

Strandveien 4-8 AS ORG.NR:  927216000

Strandveien 10 AS ORG.NR:  927327406

ADRESSE

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo

Postboks 100 Lilleaker, 0216 Oslo