Mustad Eiendom

God service og rask respons

Vi drifter våre eiendommer selv gjennom selskapet Mustad Eiendomsdrift AS. Her jobber det hyggelige, serviceinnstilte og dyktige fagfolk som kjenner eiendommene og som aldri er langt unna.
 

Ansvarsområder

– Drift og vedlikehold av eiendommene våre
– Lovpålagte krav innenfor brannvern og internkontroll
– Tilsyn, regulering og service av tekniske anlegg
– Rydding og renhold av fellesarealer inn- og utvendig 
– Skilting  på inngangsparti, heiser og postkasser
– Sikkerhet og adgangskort

 

Vaktmestertjenester og leietakeroppgaver

Driftsavdelingen bistår og/eller videreformidler gode leverandører og håndverkere dersom dere har behov for ekstra tjenester. Dette kan for eksempel være ved innflytting, tilpasninger eller omgjøring i lokalene. Slike ekstratjenester faktureres leietaker direkte.

Brannrømning og internkontroll

Driftssjefene er brannvernledere på sine bygg, og leietakerne plikter å følge retningslinjer og branninstrukser samt organisere brannberedskap i egen organisasjon. 

Parkering

Vi har mange parkeringsplasser på området, så det går stort sett greit å sette fra seg bilen. 
Har du behov for å leie flere parkeringsplasser, kan du ta kontakt vårt kundesenter kunde@mustadeiendom.no

Sykkelparkering

Sykkelen er et ypperlig fremkomstmiddel til og fra Lysaker, og vi har tilrettelagt for dette med flere flotte sykkelrom hvorav noen også har sykkeldusj. Sykkelrommene er avlåst og det finnes garderober og tørkerom i tilknytning til dem.

Kantiner

Vi har totalt seks kantiner området vårt:

Lilleakerveien 2A

Lilleakerveien 8

Lilleakerveien 10

Mustads vei 1

Vollsveien 17

Vollsveien 19

Det er pliktig kantinemedlemskap for leietakerne i disse byggene og kantinebidraget faktureres av Mustad Eiendomsdrift.

Renovasjon og avfallshåndtering

Hvert bygg har eget avfallssystem. Driftsavdelingen er tilgjengelig for opplæring og visning.

Møterom

I Lilleakerveien 8, Mustads vei 1 og Vollsveien 17 er det møterom tilgjengelig for leietakere i bygget. Møterommene bookes via mustadbooking.no, og påloggingsinformasjon blir sendt ut med e-post.

Fossekallen kurs- og konferansesenter

ligger i idylliske omgivelser ved Fåbrofossen og anbefales ved behov for leie av møterom og/eller større konferanser.

www.fossekallen.no 

RENHOLDSTJENESTER

 

Mustad Eiendom har inngått en ny renholdsavtale for fellesarealene i alle våre bygg. Leverandøren vi benytter er Eir Renhold. Som en forlengelse av vår avtale ligger det også en mulighet for våre leietakere å få en avtale med Eir Renhold, god kvalitet på renholdet til en konkurransedyktig pris. 

Eir Renhold er en del av 4Service og de skreddersyr et renholdsprogram ut i fra deres ønsker og behov. Mustad Eiendom vil bistå med kvalitetssikring av leveranse.

Dere kan lese mer her: https://www.eirrenhold.no/

Skulle dere ønsker å ta del i avtalen kan dere ta kontakt med salgsansvarlig hos 4Services: cathrine.slydal.berntsen@4service.no