Mustad Eiendom

INFORMASJON TIL KUNDER OG LEIETAKERE

Vi følger råd og retningslinjer fra myndighetene og har nedsatt en beredskapsgruppe som har tett dialog med bydelsoverlege og nasjonale helsemyndigheter.

Vi gjør vårt ytterste for å tilrettelegge for trygge omgivelser for våre kunder og leietakere, samt redusere smittespredning i våre bygg. 

Føre-var prinsippet ligger til grunn for alle våre tiltak og vi jobber kontinuerlig med å iverksette nye tiltak. 

KONTOR

I disse tider prioriterer vi ekstraordinært renhold og styrket sikkerhet. Vi treffer også tiltak for å redusere felleskostnader for våre kunder.

Redusere smittespredning

 • Økt frekvens på rengjøring av fellesarealer

 • Desinfisering av alle utsatte overflater - heisknapper, håndtak osv.

 • Midlertidig deaktivering av kaffemaskiner, besøksregistreringssystemer osv.

 • Stenging av auditorier og treningsrom

 • Informasjon om hygienetiltak i alle fellesarealer

 • Kantinene tilrettelegger med sikker lunsj og god avstand

Sikkerhet

 • Tett tilsyn av alle bygg for å avdekke avvik

 • Kontrollert adgang i alle bygg

 Ressursoptimalisering

 • Tilpasning av ventilasjon og energiforbruk

 • Omprioritering av faste ressurser

 • Vedlikehold gjennomføres innenfor normal arbeidstid

Vi jobber kontinuerlig med å iverksette nye tiltak for å skape en trygg arbeidsplass for våre kunder og leietakere. 

Vi oppfordrer alle til å bidra og til å ta hensyn.

 

CC VEST

FØRE-VAR I ALT VI GJØR
– alt for å skape trygge rammer for våre kunder.

Hold deg til enhver tid oppdatert på alle tiltakene vi gjør her på CC Vest: Klikk her!

Vår strategi er å være i forkant av utviklingen av smittespredning i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Føre-var-prinsippet ligger til grunn for våre tiltak. Slik kan vi bidra til å redusere smittespredning og samtidig skape trygge omgivelser for våre kunder. Vi har nedsatt en beredskapsgruppe som overvåker situasjonen, time for time, og samtidig har tett dialog med både bydelsoverlegen og nasjonale helsemyndigheter.

MIDLERTIDIGE ÅPNINGSTIDER:

10-19 (Mandag - Lørdag)

Meny og Apoteket 9 - 21 (9 - 19)

Informasjon om stengte butikker og avvikende åpningstider. 

 

Videre er vi fokusert på å treffe konkrete tiltak – utover det som kreves og forventes:

 

 • Innkjøp av avansert desinfiseringsmaskin med ekstremt høy kapasitet.

 • Etablert et eget område for løpende, industriell desinfisering av handlevogner og handlekurver.

 • Utplassering av hånddesinfiseringsmiddel for kunder og medarbeidere.

 • Fortløpende renhold av fellesarealer, fremfor daglig renhold som er normalt.

 • Fortløpende desinfisering av utsatte berøringsflater som rullebånd, heisknapper, dørhåndtak, dørkodepaneler, touchskjermer, vannkraner, toalettspyleknapper, kortterminaler, m.fl.

 • Vi bruker desinfisering som har ettervirkninger på 3 timer.

 • Informasjon om rutiner for god håndvask på alle toaletter.

 • Deaktivering av digitale wayfindere – for å redusere berøringspunkter.

 • Fjerning av vanndispensere – for å fjerne potensielle smittekilder.

 • Inndeling av CC Vest sitt driftsteam i separate arbeidslag, for å redusere risiko for at hele teamet settes i karantene samtidig.

Dette er bare noen av våre tiltak. Vi utvider omfang av tiltak kontinuerlig – alt for å ligge i forkant og sikre en trygg handleopplevelse.

VIS OMTANKE

Vi ber også om at alle og enhver bidrar til å ta hensyn til de som står i butikkene på CC Vest. De stiller på jobb, slik at vi andre skal få det vi trenger i det som er en utfordrende hverdag for oss alle.

Det er nå viktig at alle kundene våre viser hensyn til hverandre – og ikke minst de som jobber i butikkene, gjennom å opptre ansvarlig.

Vi oppfordrer derfor kundene våre til å vise omtanke for hverandre og være føre-var gjennom å:

 • Respektere karantenereglene

 • Holde avstand – også i kø og til medarbeidere i kassen

 • Ta på minst mulig

 • Desinfisere hendene – på vei både ut og inn av senteret

For løpende oppdateringer les mer på CC Vest sine hjemmesider