Mustad Eiendom

Bærekraft i Lilleakerbyen

Mustad Eiendom har utviklet et bærekraftsprogram som redegjør for de langsiktige mål innen bærekraft for Lilleakerbyen. Bærekraftsprogrammet er styrende for Mustad Eiendoms arbeid med Lilleakerbyen, og konkretiserer strategier for hvordan vi skal nå våre mål.

Bærekraftsprogrammet løfter de mest sentrale bærekraftstema for Lilleakerbyen, og omfatter alle tre dimensjoner av bærekraft; sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Programmet tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og viser hvordan Lilleakerbyen vil svare ut målene som er mest relevant for byutviklingen. Mustad Eiendom vil jevnlig rapportere på progresjon på arbeidet gjennom selskapets bærekraftsrapport.

 

Mustad Eiendom Bærekraftsprogram

Realiseringen av Lilleakerbyen skal forankres i fem bærekraftstrategier. Disse strategiene skal sikre at Lilleakerbyen utvikles på en bærekraftig måte. Under hver strategi er det definert konkrete mål. Dette er langsiktige mål som Mustad Eiendom kontinuerlig skal arbeide for å oppnå gjennom konkrete tiltak og prosjekter. Tiltakene vil variere i løpet av utviklingsperioden, mens målene skal være langsiktige og peke mot det ønskede sluttresultatet. 

 

Ønsker du å lese mer om vårt arbeid med bærekraft i Lilleakerbyen - les mer her

Mustad Eiendom bærekraftsrapport 2021

Mustad Eiendom bærekraftsrapport 2022

Mustad Eiendon bærekraftsrapport 2023

undefined

 

undefined

En av verdens antagelige største uutnyttede ressurser er avfall. Gjennom utstillingen Wasteland ble avfall som en ressurs for byggenæringen satt på agendaen.