Mustad Eiendom

Om Mustad Eiendom

Mustad Eiendom er et familieeid selskap med et langsiktig og bærekraftig perspektiv på den lokale forvaltningen og utviklingen av området mellom Lilleaker og Lysaker. Vi har vært på Lilleaker i nesten 150 år - og vi har et tilsvarende langsiktig perspektiv også for fremtiden.
Bærekraftig tilnærming er derfor ikke bare en ambisjon, men en direkte forutsetning - både for oss, kravene vi stiller til våre samarbeidspartnere og våre forpliktelser til samfunnet vi omgir oss med og er en del av.

Vi har

0

kvm under forvaltning 

Vi er i dag

0

ansatte

Vi har

0

mill. i leieinntekter

Vår utleiegrad er

0

 

Vi har vært på Lilleaker siden

0

 

OMTANKE FOR HVER ENKELT
OG HVER METER

Personer

Beklager, ingen treff

Varige verdier – vår historie

O. Mustad & Søn har drevet aktiv næringsvirksomhet på Lilleaker siden 1875, og produsert både jernvarer og næringsmidler. Industrivirksomheten ble nedlagt i 1980- og 1990-årene. I 1986 startet arbeidet med transformasjonen av det lukkede industriområdet til et åpent og attraktivt område for både handel og næringsvirksomhet. Vi er nå i gang med å videreutvikle området til en moderne bystruktur. 

Les mer om historien vår

Etiske retningslinjer - Mustad Eiendom

Vi i Mustad Eiendom er opptatt av at alle våre ansatte og samarbeidspartnere er inneforstått med og følger våre etiske retningslinjer.

​Les våre etiske retningslinjer her.

Åpenhetsloven

Mustad Eiendom støtter og respekterer beskyttelsen av de internasjonale menneskerettighetene. Ethvert brudd på grunnleggende menneskerettigheter er helt uakseptabelt og vi anstrenger oss for å sikre at vi ikke er delaktig i brudd på disse.
På skriftlig forespørsel gir vi informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter åpenhetsloven § 4.

Dersom du ønsker mer detaljer send mail til: post@mustadeiendom.no

Mustad Eiendom vil etterstrebe å gi informasjon innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt. Dersom mengden eller type informasjon som etterspørres gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare informasjonskravet innen tre uker, vil informasjonen gis innen to måneder etter at kravet er mottatt.

Rapport åpenhetsloven

Vår historie som tidslinje.

Klikk på de ulike hendelsene for å lese mer.

1875

Mustad på Lilleaker

Mustad på Lilleaker

Mustad åpner spikerfabrikk på Lilleaker.

1881

Spiker og hesteskosøm

Spiker og hesteskosøm

Mustad vokser og åpner ny fabrikk for hesteskosøm.

1889

Jern og margarin

Jern og margarin

Støperiet flyttes fra Gjøvik og Mustad etablerer margarinfabrikken som senere skal bli så viktig for selskapet.

1899

Øks og spiker på flyttefot

Øks og spiker på flyttefot

Øksefabrikken flyttes fra Gjøvik til Lilleaker og Mustad flytter spikerfabrikken til Kjelsås.

1900–1910

Fra håndverk til industri

Fra håndverk til industri

Mustad blir en foregangsinstitusjon i overgangen fra håndverk til industrialisering i en tid med rivende nasjonal og internasjonal utvikling.

1907

Slutt for hesteskosøm

Slutt for hesteskosøm

Hesteskosømfabrikken avvikles på Lilleaker. 

1918–1925

Gullalder med Vitamono

Gullalder med Vitamono

Margarinfabrikken har sin gullalder og etablerer laboratorium som blant annet fremstiller landets første vitaminiserte margarin, Vitamono, i 1924.

1926

Vitaminfabrikken

Vitaminfabrikken

Mustad bygger vitaminfabrikk. 

1936

Margarincentralen

Margarincentralen

Margarincentralen, opphavet til merkenavnet Mills, blir opprettet. 

1940

Støperiet bombes 

Støperiet bombes

Støperiet bombes, men får relativt små skader. 

1941–1945

Okkupasjon

Okkupasjon

Tyskerne okkuperer Mustads garasjeanlegg.

1959

Støperiet legges ned

Støperiet legges ned

Støperiet legges ned etter lengre tid med dårlig lønnsomhet. 

1960-årene

Margarinrevolusjon

Margarinrevolusjon

Margarinfabrikken gjennomgår en teknologisk revolusjon og produktiviteten tredobles samtidig som bemanningen reduseres til en tredjedel. 

1961

Eiendom inntar scenen

Eiendom inntar scenen

Den første fisjonen finner sted og det gamle støperiet leies ut til Selco AS, noe som er den første spiren til eiendomsvirksomheten og senere Mustad Eiendom.

1967

Nytt administrasjonsbygg

Nytt administrasjonsbygg

Jernvarevirksomheten i Oslo samles på Lilleaker.  Mustad inngår samarbeid med Christiania Spigerverk og bygger nytt administrasjonsbygg i Mustads vei 1. 

1969

Selvvalgt er velvalgt

Selvvalgt er velvalgt

Margarincentralens sentrallager etableres på Mustads område på Lilleaker. Selvvalgkonseptet for jernvarehandelen lanseres og blir en potensiell ny kommersiell bærebjelke på Lilleaker. 

1970

Kaffe

Kaffe

Mustad starter kaffeproduksjon.

1971

Økser til Geilo

Økser til Geilo

Øksefabrikken flyttes til Geilo og Mustad inngår samarbeid med Brødrene Øyo AS. 

1982

150 år!

150 år!

Mustad er 150 år og feirer med en storstilt forestilling i Oslo konserthus. Jernvarefabrikken utvides og det blir stadig mer åpenbart at selskapet er eiere av et stort og meget attraktivt næringsområde i Oslo kommune.

1985

Vestsiden senter

Vestsiden senter

I samarbeid med Holte Prosjekt AS lanserer Mustad et prospekt for «Vestsiden senter», som senere skulle bli kjent som CC Vest.

1986

Mustad Eiendom AS etableres

Mustad Eiendom AS etableres

Norsk jernverk, som eier Christiania Spigerverk, kjøper spikerproduksjonen av Mustad. Næringsmiddel- og jernvareindustrien på Lilleaker organiseres i Mustad Industrier AS. Mustad Eiendom AS etableres som heleid datterselskap (under navnet Mustad Eiendomsutvikling AS). 

1988

Slutt for jernvarer

Slutt for jernvarer

Hele jernvaresektoren på Lilleaker selges ut av Mustadkonsernet. 

1989

CC Vest

CC Vest

Kjøpesenteret CC Vest åpner dørene i oktober etter at deler av jernvarefabrikken er gjort om til kjøpesenter. 

1990

100 år med margarin

100 år med margarin

Margarinfabrikken feirer 100-årsjubileum og Mustad starter produksjon av lett-margarin. 

1996

Eiendom tar over

Eiendom tar over

Mustads næringsmiddelvirksomhet selges ut av konsernet, og Mustads virksomhet på Lilleaker omfatter nå utvikling og forvaltning av selskapets eiendomsportefølje på stedet.

1997

Mustad Eiendom selvstendig

Mustad Eiendom selvstendig

Mustad Eiendom AS etableres som selvstendig selskap, etter fisjon fra industrikonsernet O. Mustad & Søn.

1998–1999

Fra industri til kontor

Fra industri til kontor

Mustad Eiendom starter konverteringen av det lukkede industriområdet på Lilleaker til en åpen bydel med kontorer og forretninger.

2002

Statkraft flytter inn

Statkraft flytter inn

Mustad Eiendom ferdigstiller Lilleakerveien 6 – nytt hovedkontor for Statkraft.

2003–2004

CC Vest vokser

CC Vest vokser

CC Vest utvider med til sammen 12 000 kvadratmeter og blir i 2004 kåret til årets handelsbedrift i Oslo. 

2006

Fåbro rehabiliteres

Fåbro rehabiliteres

Mustad Eiendom kjøper Lilleakerveien 4 og rehabiliterer sitt hovedkontor på Fåbro.

2009

CC Vest vokser videre

CC Vest vokser videre

Ny utvidelse av CC Vest, ferdigstilling av nytt parkeringsanlegg, ny infrastruktur og nye forretningslokaler på kjøpesenterets nordside. 

2013

Kjøper Granfos næringspark

Kjøper Granfos næringspark

Mustad Eiendom ferdigstiller Lilleakerveien 4 C (nytt hovedkontor for PGS) og Lilleakerveien 4 E (utvidelse av Statkrafts hovedkontor) og kjøper hele Granfos næringspark for 900 millioner kroner. 

2014–2015

Den nye byen i byen

Den nye byen i byen

Mustad Eiendom lanserer planene om nye Lysakerbyen, et aktivt og attraktivt byområde på grensen mellom Oslo og Bærum kommune, på begge sider av Lysakerelven. Prosjektet representerer selskapets største satsing noensinne.

2014–2015

Møller Bil får nytt bilanlegg

Møller Bil får nytt bilanlegg

Mustad Eiendom igangsetter prosjekter i Mustad nord og ferdigstiller nytt bilanlegg for Møller Bil som første byggetrinn, ett av Norges største bilanlegg.

2015–

Mustad nord settes i gang

Mustad nord settes i gang

Mustad Eiendom igangsetter arbeidet med å lukke Mustadkrysset i Mustad nord i samarbeid med Statens Vegvesen. 

2016–

En ny by er i emning

En ny by er i emning

Igangsetting av boligprosjekter i Mustad nord i regi av Lilleaker Boligutvikling.

Alexander Almeland

Prosjektdirektør

936 84 244
aa@mustadeiendom.no

vCard

Alvaro Martinez

Servicevaktmester

478 10 256
am@mustadeiendom.no

vCard

Arnstein Stamnes

Direktør eiendomsdrift

480 44 090
as@mustadeiendom.no

vCard

Arnthor Asgrimsson

Teknisk eiendomssjef

40469947
arnthor.asgrimsson@mustadeiendom.no

vCard

Camilla Bang Hoff

Retailsjef

988 33 840
cbh@mustadeiendom.no

vCard

Carina Røgden

Kundekonsulent

934 86 938
carina.rogden@mustadeiendom.no

vCard

Celine Waldjac

Senterleder CC Vest

995 98 710
Celine.Waldjac@ccvest.no

vCard

Christian Geelmuyden

Utleiesjef kontor

930 96 855
Christian.Geelmuyden@mustadeiendom.no

vCard

Eili Vigestad Berge

Direktør Bærekraft og samfunnskontakt

414 63 434
evb@mustadeiendom.no

vCard

Elton Thomas Lazari

Teknisk tegner

465 73 457
etl@mustadeiendom.no

vCard

Frederik Westerberg

Leder Strategi, Investering & Forretningsanalyse

401 91 564
frederik.westerberg@mustadeiendom.no

vCard

Fredrik Haukland-Flom

Eiendomssjef utemiljø

908 00 529
fh@mustadeiendom.no

vCard

Harald Åsegaard

Prosjektleder

901 30 422
ha@mustadeiendom.no

vCard

Helene Sverdrup-Dahl

Kunderådgiver


helene.sverdrup-dahl@mustadeiendom.no

vCard

Herman Dyrø

Direktør marked & forretningsutvikling

930 30 365
hd@mustadeiendom.no

vCard

Hilde Fagerhøi

Innleid økonomisjef

483 65 575
hilde.fagerhoi@mustadeiendom.no

vCard

Ingeborg Tveit

Utleiesjef kontor

472 40 737
ingeborg.tveit@mustadeiendom.no

vCard

Jan Magne Aune

Konsern regnskapssjef

958 83 668
jan.magne.aune@mustadeiendom.no

vCard

Jarle Lome

Regnskapssjef

976 15 897
jl@mustadeiendom.no

vCard

Jeanette Raastad-Andersson

Finansdirektør

992 49 161
jeanette.andersson@mustadeiendom.no

vCard

Jens Kristian Holmen Hersløv

Prosjektleder

908 15 812
jenskristian.herslov@mustadeiendom.no

vCard

Johan Dybwad

Prosjektsjef eiendomsdrift

920 11 474
jd@mustadeiendom.no

vCard

Johan Selmer

Prosjektleder

938 48 556
js@mustadeiendom.no

vCard

Kari G. Teigland

Business controller

916 41 147
kgt@mustadeiendom.no

vCard

Kirsti Bjørseth

Teknisk eiendomssjef

997 01 248
kirsti.bjorseth@mustadeiendom.no

vCard

Kjell-Erik Krøkje

Driftsansvarlig

958 61 970
kek@mustadeiendom.no

vCard

Knut Haavik

Driftsansvarlig

906 54 231
kh@mustadeiendom.no

vCard

Kristian Vestergaard

Driftsansvarlig

959 97 858
kristian@ccvest.no

vCard

Linda Dieseth

Digital markedsfører

481 35 037
ld@mustadeiendom.no

vCard

Line Høst Brunsell

Markedssjef

902 09 294
lhb@mustadeiendom.no

vCard

Line Sofie Hauger

Kunderådgiver


line.hauger@mustadeiendom.no

vCard

Magnus Galgum Dyresen

Fagansvarlig SD/Automasjon

932 66 323
mgd@mustadeiendom.no

vCard

Morten Vadla

Business controller

916 64 752
mv@mustadeiendom.no

vCard

Nikolai Marstein

Fagansvarlig brann og sikkerhet

417 72 079
nm@mustadeiendom.no

vCard

Oddvar Langeland

Driftsansvarlig

975 17 121
oddvar@ccvest.no

vCard

Olav Line

Administrerende direktør

482 54 149
ol@mustadeiendom.no

vCard

Peder Bjørnstad

Driftsansvarlig

977 27 469
peder.bjornstad@ccvest.no

vCard

Robert Kongsrud

Teknisk eiendomssjef

414 77 356
rk@mustadeiendom.no

vCard

Sten Are Baksaas

Driftsansvarlig

924 82 208
sab@mustadeiendom.no

vCard

Susann Falkenstein

Kunde -og utleiesjef


Susann.falkenstein@mustadeiendom.no

vCard

Terje Vesterhagen

Driftsansvarlig

951 93 409
tv@mustadeiendom.no

vCard

Terje Wathne

Direktør teknisk drift

901 94 584
tw@mustadeiendom.no

vCard

Thomas Robsahm

Direktør kundeprosjekter

977 30 891
tr@mustadeiendom.no

vCard

Tina J. Finstad

Leder servicetjenester

926 83 558
tina.finstad@mustadeiendom.no

vCard

Tone Lien Engnes

Kommersiell direktør

474 82 214
tone@mustadeiendom.no

vCard

Øyvind Arntsen

Direktør plan & prosjektutvikling

959 11 905
oa@mustadeiendom.no

vCard

Øyvind Olstad

Leder teknisk støtte

993 93 502
oyvind.olstad@mustadeiendom.no

vCard